PREZYDENT MIASTA CHORZOWA ANDRZEJ KOTALA, Dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury Tomasz Ignalski oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lomp