PROJEKT ERASMUS+

W dniu 20.04.2021r. uczestniczyliśmy w online Kick-off Meeting w związku z partnerstwem ChCK w projekcie pn.  E+ K204 New Media 4 Lifelong Learning realizowanym w ramach programu Erasmus+. Jego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród seniorów i wspieranie edukatorów osób dorosłych uczących o technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Jak na pierwsze tego typu spotkanie przystało ustaliśmy start naszych badań w projekcie, z których dowiemy się m.in.  jak z edukacją poprzez nowe media mają się seniorzy, a także o tym jak z tym tematem mają się sami edukatorzy osób starszych.  

W spotkaniu wzięli udział:
Anna Bratek - Polska - Chorzowskie Centrum Kultury
Mateusz Siejeński - Polska - Fundacja ASES
Žiga Dobnikar - Slovenia - Epeka
Georgia Griva - Grecja -Europroodos
Michał Pietrzok - Polska - FEIO - jako organizacja wspierająca projekt  
Magdalena Klimek - Polska - FEIO - jako organizacja wspierająca projekt  
Agata Lisowicz-Wala - Polska - FEIO - jako organizacja wspierająca projekt