Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół - pogodnych Świąt Wielkiej Nocy!

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół - pogodnych Świąt Wielkiej Nocy!

Dyrekcja oraz pracownicy
Chorzowskiego Centrum Kultury
oraz Starochorzowskiego Domu Kultury