WYJĄTKOWA WYSTAWA W GALERII W BRAMIE!

Marian Knobloch urodzony w Chorzowie, ukończył studia w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych w latach 1965-71. Edukację zakończył dyplomem u profesora Mieczysława Wejmana. Od 1971 roku jest członkiem Związku Artystów Plastyków oraz w roku 1998 partycypował w zakładaniu Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków. Jest także członkiem Paryskiej Akademii Artystów Europy Centralnej. W ramach tej działalności otrzymał medal Lʹ Akademie Des Artel De Lʹ Europe Centrale.

Obrazy Mariana Knoblocha uczestniczyły w wielu wystawach zbiorowych. Artysta wystawiał także indywidualnie swoje prace na 32 wystawach w kraju i za granicą; m.in. w Katowicach, Warszawie (Sejm RP), Radomiu, Opolu, Ostrowie Wielkopolskim, Miszkolcu i Ozd (Węgry), Ostrawie (Czechy), Sofii (Bułgaria), Malmo (Szwecja), Paryżu (Francja), Rzymie i Termoli (Włochy). Czynnie uczestniczył w życiu artystycznym Chorzowa za co został odznaczony medalem im. Juliusza Ligonia „Zasłużony dla miasta Chorzowa”.

Od 1973 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków. Członek Paryskiej Akademii Artystów Europy Centralnej. Odznaczony: medalem im. J. Ligonia “Zasłużony dla Kultury Miasta Chorzowa”, medal na wystawie “L’Academe des Artes de L’Europe Centrale” w Paryżu.