XII Festiwal Amatorskiego Ruchu Artystycznego - FARA

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

Dziękujemy wszystkim za wysłanie zgłoszeń na nasz festiwal.

W tym roku komisja w składzie:
Barbara Chodacka
Urszula Kamysz – Zawadzka
Agata Śliwa
Tomasz Mich
Adam Radosz
dokonała oceny 49 spektakli zgłoszonych do XII Festiwalu Amatorskiego Ruchu Artystycznego FARA. W tym roku Jury do II etapu zakwalifikowało spektakle: