ZARZĄDZENIE DYREKTORA ChCK

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020
Dyrektora Chorzowskiego Centrum Kultury
z dnia 12 marca 2020 r.
 

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad obowiązujących na terenie Chorzowskiego Centrum Kultury związanych z wystąpieniem koronawirusa COVID -19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

Na podstawie Zarządzenia Nr OR.71.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 marca 2020 roku, Komunikatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zgodnie z §9 Statutu Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie zarządzam:

§1

Zawieszam działalność i odwołuję wszystkie planowane spektakle, koncerty, projekcje filmowe, wynajmy sal oraz zajęcia grup twórczych w Chorzowskim Centrum Kultury, Starochorzowskim Domu Kultury i Miejskiej Galerii Sztuki MM od dnia 11 marca 2020 roku do 29 marca 2020 roku (włącznie).

§2

Zalecam ograniczenie wizyt w Chorzowskim Centrum Kultury. W celu załatwienia wszelkich spraw w Chorzowskim Centrum Kultury prosimy o korzystanie z drogi korespondencyjnej, telefonicznej oraz poczty elektronicznej.

§3

Kasa Chorzowskiego Centrum Kultury czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 19.00.
Kasa Starochorzowskiego Domu Kultury czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00.
Płatności za bilety i zajęcia można również dokonywać w formie bezgotówkowej - przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy.

§4

Wprowadzam kartę Gościa odwiedzającego Chorzowskie Centrum Kultury. Karta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.


Przepraszamy za zmiany, liczymy na zrozumienie decyzji Chorzowskiego Centrum Kultury,

podyktowanej troską o komfort, zdrowie i bezpieczeństwo naszych Gości.